dimecres, 1 de desembre de 2010

La nostra escola

INFORMACIÓ SOBRE L'ESCOLA . CURS 2013-2014

L’Escola d’Educació Infantil Sa Graduada és un centre públic ( 6 unitats).

L’horari lectiu és: de setembre a juny de 9’00h a 14h.

L’Escola es defineix com a escola pública i laica, que pretén aconseguir, a través de la convivència en llibertat, persones educades i formades en el pluralisme i valors democràtics que la societat actual demana. La llengua catalana s’empra com a llengua vehicular d’ensenyament i pretén que la comunitat escolar (pares, mares, alumnes...) aprengui a estimar i valorar el territori de les Illes Balears (Projecte Lingüístic, PL)

La ideologia de l’escola ha de ser aquella que respecti la llibertat de creences i de pensaments de tots els components de la comunitat escolar (Projecte Educatiu de Centre. PEC)

La línia metodològica del centre dóna prioritat a aconseguir una educació integral i personalitzada, basada en els aprenentatges significatius (constructivisme) com també desenvolupar l’esperit crític i investigador.

SERVEIS COMPLEMENTARIS :

- Servei d’escola matinera (de 7’30 h a 9h)
- Servei de menjador. L’horari és de 14 h. a 16 h.

ALTRES RECURSOS:
- Dues mestres de suport 
- Una mestra de pedagogia terapèutica.
- Un especialista d’anglès (mitja jornada)
- Una logopeda.

L’ A.P.I.M.A. (Associació de pares i mares) participa en festes i commemoracions. També subvenciona les activitats de modelatge (fang) i teatre.
Com a activitats extraescolars s’ofereixen : anglès, futbet, bàsquet, dansa, ball de bot, manualitats , música, judo i natació; aquestes activitats estan subjectes a possibles canvis depenent del nombre d’alumnes que hi assisteixin.
L´horari d´aquestes activitats és de 16 h. a 17

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada